𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐧𝐚̣𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝟗𝟗%

Đăng lúc 10/28/2022 3:34:55 PM

Dạo này nhiều khách gặp vấn đề phải khiếu nại shop nên tham khảo ngay 1 số mẫu câu này nha chắc chắn có lúc cần dùng đến:
 Tôi vẫn chưa nhận được hàng: 我没有收到货2. Tôi đã nhận hàng, số lượng không đúng: 我收到货,数量不对

Tôi đã nhận được hàng, chất lượng không tốt: 我收到货,质量不好

Xin lỗi bạn! Tôi thực hiện sai lệnh mua, vui lòng hoàn tiền! Cảm ơn bạn: 真对不起,我拍错了,请退款。谢谢

Tôi làm đơn hoàn tiền rồi, bạn trả tiền cho tôi đi: 我已经办好申请退款单了, 麻烦你给我退款!谢谢!

Hàng bạn gửi bị thiếu, không đúng, màu, size, tôi đã làm đơn hoàn lại tiền, xin hãy trả tiền tôi: 亲, 我们已经收到货品了, 但发现缺货8颜色、尺寸不准。我已经办申请退款单了。请给我退款吧!

Bạn không trả tôi tiền tôi làm đơn kiện lên alibaba: 如果你不给我退款,赔偿 我一定向阿里巴巴

Sản phẩm không chính xác. Tôi cần đổi sang sản phẩm khác: 产品不正确。 我需要换另一种产品

Sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Tôi đã phàn nàn về việc hoàn tiền: 产品已过期。 我抱怨要退钱

Bạn có muốn bị khiếu nại với Alibaba?: 您想向阿里巴巴投诉吗?

Tôi yêu cầu bạn trả lại hoặc hoàn lại tiền. Chi phí vận chuyển bạn phải trả: 我请您退货或退款。 您必须支付的运费

Bạn đang thiếu mặt hàng đó. Chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào?: 您缺少该物品。 我们将如何处理?

Sản phẩm bị lỗi. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, tôi sẽ khiếu nại với Alibaba: 产品错误。 如果您无法解决问题,我将向阿里巴巴上诉

Bạn có hỗ trợ đổi hàng hoặc làm bạn phải phàn nàn?: 您现在支持以物易物还是必须投诉?

Tôi không đồng ý với giải pháp này. Bạn sẽ bị trừng phạt bởi Alibaba: 我不同意这种解决方法。 您将受到阿里巴巴的惩罚
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Website: http://www.ohp.vn/
Hotline: 0869.222.881
Địa chỉ: 

  • Địa chỉ VP: Số 6 khu B3 Lô 6B Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Địa chỉ kho: Số 124 Phú Xá, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng

Fanpage: https://www.facebook.com/orderhaiphong