HÌNH THỨC THANH TOÁN

Đăng lúc 10/28/2022 4:36:07 PM

Sau khi tìm được sản phẩm, lên đơn hàng các bạn hãy làm theo quy trình sau đây để đặt cọc hoặc thanh toán đơn hàng. Có hai hình thức đặt cọc/ thanh toán

Hướng dẫn tạo đơn thủ công trên hệ thống OHP

Đăng lúc 12/18/2021 12:04:28 PM

Cách tạo đơn thủ công trên hệ thống OHP

Tổng hợp từ khóa tìm kiếm trên Taobao, 1688 phổ biến

Đăng lúc 12/3/2021 4:54:46 PM

Tổng hợp từ khóa tìm kiếm trên Taobao, 1688 phổ biến

HƯỚNG DẪN TÌM HÀNG TRÊN TAOBAO/TMALL/1688

Đăng lúc 12/3/2021 4:39:08 PM

HƯỚNG DẪN TÌM HÀNG TRÊN TAOBAO/TMALL/1688